<transcy>منتج-معلومات-جورب-حذاء رياضي</transcy>

صنع في ايطاليا